aggregates

W naszym asortymencie znajda państwo również materiały sypkie w różnych frakcjach, tłuczeń oraz kamień hydrotechniczny, który ma zastosowanie przede wszystkim w stabilizacji nadbrzeży oraz skarp, stawianiu fundamentów czy budowie zapór wodnych.
Type Dimenstions
Kruszywo grube Grys 2-5
Grys 5-8
Grys 8-11
Grys 11-16
Grys 16-22
Grys 2-8
Grys 8-16
Kliniec 4-31,5
Kruszywo na podsypkę kolejową Tłuczeń 31,5/50
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5
0-63
Niesort 0-63 (pozaklasowy)
0-31,5 (pozaklasowy)
0-100 (pozaklasowy)