Grys 2-5
Grys 5-8
Grys 8-11
Grys 11-16
Grys 16-22
Grys 2-8
Grys 8-16
Kliniec 4-31,5
Kruszywo na podsypkę kolejową Tłuczeń 31,5/50
0-31,5
0-63
0-63 (pozaklasowy)
0-31,5 (pozaklasowy)
0-100 (pozaklasowy)