Krawężniki – zastosowanie w budownictwie drogowym

Takie właściwości, jak mała nasiąkliwość, mrozoodporność, a także bardzo dobra wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych sprawiają, że materiały, których sprzedażą się zajmujemy, idealnie sprawdzają się w drogownictwie. Krawężniki granitowe znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie szlaków komunikacyjnych – mostów, wiaduktów, autostrad, wysepek oraz innych, intensywnie eksploatowanych konstrukcji. Stanowią alternatywę dla wyrobów betonowych.

Dlaczego kamień?

Odpowiedź jest prosta – właśnie ze względu na właściwości użytkowe. Wykonane z granitu krawężniki są elementami, które z jednej strony stanowią estetyczne wykończenie nawierzchni, a z drugiej zapobiegają uszkodzeniu i rozsuwaniu się płyt lub zdekomponowaniu kostki pod wpływem ciężaru wjeżdżających pojazdów kołowych. Ze względu na małą nasiąkliwość, stanowią też skuteczną izolację podbudowy, niwelując ryzyko podsiąkania wilgocią drogi, mostu lub innego szlaku komunikacyjnego.

Kolejnym argumentem przemawiającym za krawężnikami granitowymi jest fakt, iż oprócz możliwości dobrania elementów gotowych (drogowych, ulicznych i mostowych), profesjonalne firmy kamieniarskie, takie jak Globgranit, są w stanie przygotować segmenty na wymiar, o odpowiednim do projektowanego zastosowania kształcie. Wśród standardowych, dostępnych opcji znaleźć można modele najazdowe, przejściowe, a także łukowe, ze ścięciami o wysokościach oraz szerokościach różniących się w zależności od wybranego typu segmentu.

W przypadku krawężników granitowych mostowych oraz drogowych bardzo duże znaczenie ma mała nasiąkliwość kamienia, a także fakt, iż nawet w przypadku uszkodzenia przez manewrujący, ciężki pojazd kołowy nie popękają. Przy nadmiernych obciążeniach dojść może do ukruszenia się.

Najlepsze rozwiązanie

Krawężniki granitowe, w przeciwieństwie do betonowych, wyróżniają się znacznie lepszymi parametrami w zakresie wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, bardzo dobrze izolują podbudowę dróg, autostrad i mostów, a co więcej – nie można odmówić im walorów estetycznych.